سفر تجاری به ایران باعث تقویت همکاری ها می شود

زمان انتشار: 27/06/2023

هیئت شرکت ما از تاریخ 16 فوریه تا 1 مارس 2023 برای یک سفر کاری سیزده روزه به ایران سفر کردند. در طول این بازدید، گفتگوهای سازنده ای با شرکای خود داشتیم و چشم اندازهای جدیدی برای همکاری بررسی کردیم.

نمایندگان ما در جریان این بازدید با مشتریان و شرکای ایرانی مختلف گفتگو کردند و در مورد جزئیات همکاری در حال انجام و همچنین پروژه‌های جدید بالقوه گفتگو کردند.

ما با این گفتگوها توانستیم نیازهای همتایان ایرانی خود را بهتر درک کنیم و آنها را با محصولات و راهکارهای نوآورانه خود آشنا کنیم. ما همچنین در مورد چالش ها و فرصت های پیش روی صنایع مربوطه خود تبادل نظر کردیم.

این دیدار برای تقویت تفاهم و ایجاد روابط بیشتر با شرکای ایرانی ما بسیار ارزشمند بود.

این بازدید نشانه دیگری از تعهد شرکت ما به گسترش مشارکت های جهانی بود. ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری با شرکای ایرانی خود برای کشف سطوح جدید همکاری و درک پتانسیل روابط دوجانبه سودمند در آینده هستیم.